HỖ TRỢ

(84-24) 3787 1396

CBTT 24H VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ CỦA CHỨC VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chiều ngày 27/11/2017, HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam đã được triệu tập để thảo luận và thông qua một số nội dung về việc thay đổi Nhân sự đối với vị trí Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam. Cụ thể:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của bà Nguyễn Thị Thúy Anh.
Thời gian miễn nhiệm : 27/11/2017
Kể từ ngày 27/11/2017, Bà Nguyễn Thị Thúy Anh có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc thuộc chức trách quản lý cho người kế nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Công ty.
2. Thông qua việc bổ nhiệm bà Hà Thị Hải Vân giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam
Thời gian bổ nhiệm: 27/11/2017.
HĐQT công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam thống nhất bổ nhiệm bà Hà Thị Hải Vân làm Kế toán trưởng của Công ty. Bà Hà Thị Hải Vân có trách nhiệm tiếp nhận các công việc được bàn giao từ Kế toán trưởng tiền nhiệm – bà Nguyễn Thị Thúy Anh và tiếp tục thực hiện các công việc của Kế toán trưởng dưới sự điều hành trực tiếp của Tổng Giám đốc.
Thông tin nhân sự được bổ nhiệm
Họ và tên: Hà Thị Hải Vân
Sinh ngày: 15/12/1979
Quê quán: Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
CMND: 013459114 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 11/08/2011
Hộ khẩu thường trú: Số nhà 14/42, Xóm Giữa, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội
3. Giao cho Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo cá nhân, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện việc công bố thông tin và các thủ tục khác liên quan.
Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h30 cùng ngày.
]]>

Tải về
Copyright © 2018 Thanh Nam Group