HỖ TRỢ

(84-24) 3787 1396

Bất động sản

Tập đoàn Thành Nam đã nghiên cứu và triển khai nhiều dự án bất động sản ở các tỉnh, thành phố có tiềm năng du lịch lớn như Hạ Long, Đà Nẵng, Phú Quốc.

Với mục đích nâng cao chất lượng các dự án bất động sản và thu hút vốn đầu tư, hiện tập đoàn Thành Nam có chính sách hợp tác với các nhà đầu tư với các hạng mục đầu tư xây dựng, hợp tác kinh doanh và quản lý vận hành hoạt động dự án.

Copyright © 2018 Thanh Nam Group