HỖ TRỢ

(84-24) 3787 1396

Vị trí tuyển dụng

Mã công việc Vị trí Nơi làm việc Hạn tuyển
0013 Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh xuất khẩu Hà Nội 22/01/2022
0012 Chuyên viên Marketing Hà Nội 22/01/2022
008 Trưởng phòng dự toán & quản lý gói thầu Hà Nội 20/01/2022
007 Bảo vệ Yên Bái 20/01/2022
006 Thủ kho Yên Bái 20/01/2022
005 Chuyên viên Kinh doanh xuất khẩu Nông sản Hà Nội 20/01/2022
004 Lái xe Hà Nội 20/01/2022
003 Thư ký Ban Giám đốc Hà Nội 20/01/2022
002 Trương ban Kiểm soát nội bộ Hà Nội 20/01/2022
001 Trưởng phòng Phát triển Dự án Hà Nội 20/01/2022
Copyright © 2018 Thanh Nam Group