HỖ TRỢ

(84-24) 3787 1396

Cty CP LD đầu tư quốc tế FLC sở hữu CP của Thành Nam Group

Bộ phận quản lý cổ đông của CTCP Tập đoàn Thành Nam cho biết vừa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cổ phần của một số cổ đông sở hữu cổ phần của công ty cho công ty cổ phần Liên doanh đầu tư quốc tế FLC. Tổng số lượng cổ phần sở hữu của FLC sau khi hoàn tất thủ tục chiều ngày 23/10/2013 là 3.000.000 cổ phần (ba triệu cổ phần), tương đương 30.000.000.000 đồng (ba mươi tỷ đồng) tính theo mệnh giá, chiếm 30% vốn điều lệ công ty. Với mức tỷ lệ sở hữu này, FLC Global chính thức trở thành cổ đông lớn của Thành Nam Group.

]]>


Copyright © 2018 Thanh Nam Group