HỖ TRỢ

(84-24) 3787 1396

Đào tạo nội bộ của Thành Nam Group (Phần 2)

Thành Nam Group đào tạo về “nghiệp vụ xuất nhập khẩu” 

 

“Đầu tư vào công tác đào tạo nguồn nhân lực hiện có sẽ đem lại hiệu quả cao trong việc nâng cấp nhân viên dưới quyền, khẳng định vai trò và năng lực của nhà quản lý, thiết lập mối quan hệ tốt đẹp trong nội bộ và phát triển hình ảnh công ty trong mắt khách hàng và đối tác”- đó là chia sẻ của ông Nguyễn Hùng Cường- Tổng Giám đốc. Kế tiếp ngay khóa đào tạo “Quản lý thời gian”, Ban đào tạo của nhà cung cấp inox Thành Nam Group tiếp tục tổ chức chương trình đào tạo “ Nghiệp vụ xuất nhập khẩu” cho các cán bộ nhân viên phòng xuất nhập khẩu, phòng chứng từ và một số các phòng ban liên quan khác.

 

Chương trình đào tạo này hết sức bổ ích, nó không những giúp các anh chị em cán bộ nhân viên hiểu rõ về nghiệp vụ xuất nhập khẩu mà còn giúp các phòng ban hiểu rõ tính chất công việc của nhau thông qua trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm làm việc. Khóa đào tạo được diễn ra trong hai ngày, ngày 14 và ngày 28 tháng 8 năm 2010 do chị Lê Tâm – Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng XNK và nhóm cộng sự là người trực tiếp tham gia giảng dạy.

]]>


Copyright © 2018 Thanh Nam Group