HỖ TRỢ

(84-24) 3787 1396

Đào tạo nội bộ của Thành Nam Group (Phần 3)

Thành Nam Group đào tạo “Tiếng Anh giao tiếp thương mại”

Với định hướng phát triển toàn diện các kỹ năng cho cán bộ nhân viên trong tập đoàn đặc biệt là khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh với khách hàng/ đối tác, Thành Nam Group chú trọng vào việc đào tạo ngoại ngữ. Với đặc thù ngành nghề là xuất nhập khẩu, cán bộ nhân viên Thành Nam cần nắm vững chuyên môn nghiệp vụ cùng với việc trau dồi vốn ngoại ngữ của mình trong giao tiếp với khách hàng nước ngoài. Nhận thấy nhu cầu bức thiết đó, Ban đào tạo Tập đoàn đã nhanh chóng bàn bạc trao đổi với anh Nguyễn Văn Đạo – Chuyên viên phòng Xuất Khẩu về việc tiến hành đào tạo tiếng Anh cho cán bộ nhân viên trong Tập đoàn.

Trải qua một thời gian dài nghiên cứu tài liệu cũng như tìm hiểu về khả năng ngoại ngữ của mỗi đối tượng học viên tại Tập đoàn, Ban đào tạo của  nhà cung cấp inox Thành Nam Group quyết định lên kế hoạch và chương trình giảng dạy “tiếng Anh giao tiếp thương mại” để phù hợp với mục tiêu kinh doanh ngành nghề của Thành Nam. Vào tháng 10 năm 2010, lớp học tiếng Anh đã khai giảng và do anh Nguyễn Văn Đạo giảng dạy. Lớp học đã triển khai học 02 buổi/ tuần và tập trung phát triển các kỹ năng: nói, nghe, đọc, viết. Lớp học tiếng Anh đã thu hút khá nhiều cán bộ nhân viên của Thành Nam Group tham gia.

]]>


Copyright © 2018 Thanh Nam Group