HỖ TRỢ

(84-24) 3787 1396

Đào tạo “Văn hóa Thành Nam- Bộ quy tắc ứng xử” lần thứ 1

Những nụ cười rạng rỡ trên môi mỗi người khi cùng tham gia những hoạt động vui và đầy ý nghĩa

Sau phần khởi động là phần nội dung đào tạo chính, giúp mỗi thành viên của Thanh Nam Group hiểu rõ hơn định hướng phát triển và các giá trị cốt lõi của Tập đoàn trong thời kỳ mới. Trong buổi đào tạo còn có phần hoạt động nhóm, nhằm chia sẻ sự hiểu biết, quan điểm của các thành viên về các giá trị văn hóa của Thành Nam.

Mọi người tích cực thảo luận các hoạt động nhóm.

Những video mô phỏng, những hình ảnh và cách giải thích sinh động của người truyền đạt văn hóa Thành Nam đưa mọi người đến gần nhau hơn, đến gần với công ty và định hướng của Tập đoàn hơn. Kết thúc buổi đào tạo là một bài test nho nhỏ cho mỗi cá nhân để tổng kết lại những kiến thức về văn hóa Thành Nam và 6 giá trị cốt lõi mà Tập đoàn nhằm xây dựng văn hóa Thành Nam có bản sắc riêng và môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện. Một số hình ảnh của buổi đào tạo: ]]>


Copyright © 2018 Thanh Nam Group