HỖ TRỢ

(84-24) 3787 1396

MỜI HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2013 CÔNG TY CP TĐ THÀNH NAM

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thành Nam Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thành Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại Hội đồng Cổ đông bất thường  năm 2013 như sau: 1.    Thời gian họp:  9h30 ngày 24/01/2014 (Thứ Sáu) 2.    Địa điểm: Phòng họp, Trụ sở Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thành Nam. Tầng 3, tòa nhà FLC Landmark Tower, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội 3.    Thành  phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thành Nam tại ngày đăng ký chốt Danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 là ngày 25 tháng 12 năm 2013 (Đã được thay đổi lại cho đến 17h ngày 23 tháng 01 năm 2014). 4.    Nội dung đại hội: –    Bầu bổ sung và thay thế thành viên HĐQT, BKS. –    Thông qua kế hoạch kinh doanh 2014. 5.    Tài liệu đại hội: –    Tài liệu gửi kèm thông báo: (i) Mẫu giấy uỷ quyền dự họp, (ii) chương trình họp, (iii) phiếu biểu quyết, (iv) các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua quyết định, (v) dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. –    Các tài liệu khác sẽ được phát trực tiếp cho các Cổ đông tại cuộc họp của Đại hội. 6.    Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo các hình thức sau: –    Số fax: 043 787 1395 –    Email: hanhchinh@thanhnamgroup.com.vn –    Hoặc gửi trực tiếp về địa chỉ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thành Nam, tầng 3, tòa nhà FLC Landmark Tower, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội trước 17h00 ngày 23/01/2014. 7.    Cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc ủy quyền cho các ông/bà có tên trong mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm theo. 8.    Khi đến tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo Thư mời họp và CMND/ hộ chiếu ( bản chính), đối với các trường hợp được ủy quyền đề nghị mang theo Giấy ủy quyền ( bản chính), Thu mời họp, CMND/hộ chiếu ( bản chính) của người được ủy quyền. Rất mong sự hiện diện của Quý vị để Đại hội thành công tốt đẹp./. Trân trọng kính mời! Tải văn bản: Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thành Nam]]>

Tải về
Copyright © 2018 Thanh Nam Group