HỖ TRỢ

(84-24) 3787 1396

Thông báo: chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ năm 2013

THÔNG BÁO

 
Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông năm 2013
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thành Nam
– Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập Đoàn Thành Nam;
– Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thành Nam ngày 18 tháng 07 năm 2013;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thành Nam trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:
1. Thời gian tiến hành Đại hội: 9h00 ngày 31/07/2013 (Thứ Tư)
2. Địa điểm: Phòng họp, Trụ sở Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thành Nam. Tầng 3, tòa nhà FLC Landmark Tower, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
3. Nội dung đại hội
– Báo cáo của BGĐ về kết quả kinh doanh 2012, tình hình kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm.
– Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2012
– Báo cáo phân phối lợi nhuận
– Báo cáo thù lao H.Đ.Q.T
– Báo cáo ban kiểm soát
– Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị
– Thay đổi thành viên Ban kiểm soát
– Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2013
– Thoái vốn tại Công ty Cổ phần Thép Sài Gòn
– Thay đổi Tổng giám đốc
4. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 11h00 ngày 18/07/2013 Tải văn bản: Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông năm 2013
]]>

Tải về
Copyright © 2018 Thanh Nam Group