HỖ TRỢ

(84-24) 3787 1396

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thành Nam
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thành Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:
1. Thời gian họp:  9h00 ngày 31/07/2013 (Thứ Tư)
 
2. Địa điểm: Phòng họp, Trụ sở Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thành Nam. Tầng 3, tòa nhà FLC Landmark Tower, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
 
3. Thành  phần tham dự:
          Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thành Nam tại ngày đăng ký chốt Danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 là ngày 31 tháng 07 năm 2013.
 
4. Nội dung đại hội:
– Báo cáo của BGĐ về kết quả kinh doanh 2012, tình hình kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm.
– Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2012
– Báo cáo phân phối lợi nhuận
– Báo cáo thù lao H.Đ.Q.T
– Báo cáo ban kiểm soát
– Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị
– Thay đổi thành viên Ban kiểm soát
– Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2013
– Thoái vốn tại Công ty Cổ phần Thép Sài Gòn
– Thay đổi Tổng giám đốc
 
5. Tài liệu đại hội: 
         Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 sẽ được phát trực tiếp cho các Cổ đông tại cuộc họp của Đại hội.
 
6. Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo các hình thức sau:
– Số fax: 043 787 1395
– Email: hanhchinh@thanhnamgroup.com.vn
– Hoặc gửi trực tiếp về địa chỉ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thành Nam, tầng 3, tòa nhà FLC Landmark Tower, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội trước 15h00 ngày 25/07/2013.
 
7. Cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc ủy quyền cho các ông/bà có tên trong mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm theo.
 
8. Khi đến tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo Thư mời họp và CMND/ hộ chiếu ( bản chính), đối với các trường hợp được ủy quyền đề nghị mang theo Giấy ủy quyền ( bản chính), Thu mời họp, CMND/hộ chiếu ( bản chính) của người được ủy quyền.
        Rất mong sự hiện diện của Quý vị để Đại hội thành công tốt đẹp./.
        Trân trọng kính mời!
]]>


Copyright © 2018 Thanh Nam Group