HỖ TRỢ

(84-24) 3787 1396

Thông báo Tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành thêm cổ phần

THÔNG BÁO

TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ BẰNG HÌNH THỨC PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHẦN

  Căn cứ vào Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT về việc tăng vốn Điều lệ, công ty xin thông báo về kế hoạch phát hành cổ phần như sau: 1.    Thông tin cổ phần phát hành –    Số lượng cổ phần phát hành: 10.000.000 cổ phần –    Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông –    Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ/cổ phần 2.    Đối tượng tham gia mua cổ phần –    Đối tượng tham gia mua cổ phần: Tất cả các cổ đông hiện hữu của công ty được quyền mua cổ phần theo tỉ lệ sở hữu. 3.    Thời gian đăng ký mua cổ phần –    Thời gian đăng ký mua cổ phần: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo –    Hết thời hạn đăng ký mua, nếu các cổ đông không đăng ký mua, số cổ phần không đăng ký sẽ được chào bán ra ngoài. 4.    Thông tin liên hệ đăng ký mua Việc đăng ký mua cổ phần xin liên hệ Phòng Hành Chính công ty CP Tập đoàn Thành Nam –    Số điện thoại: 043.7871396 –    Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà FLC Landmark Tower, P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm, tp. Hà Nội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQ

(Đã  ký)

]]>


Copyright © 2018 Thanh Nam Group