HỖ TRỢ

(84-24) 3787 1396

Vị trí tuyển dụng

Mã công việc Vị trí Nơi làm việc Hạn tuyển
CVPL Chuyên viên Pháp lý Dự án Bất động sản Hà Nội 31/03/2021
CV01 Chuyên viên đào tạo và truyền thông nội bộ Hà Nội 05/03/2020
CVKD Chuyên viên kinh doanh Hà Nội 31/08/2019
KTTH Kế toán tổng hợp Hà Nội 31/08/2019
TPKD Trưởng phòng kinh doanh Hà Nội 31/08/2019
TPIT Trưởng phòng IT Hà Nội 31/01/2019
EISO Nhân viên ISO Hà Nội 31/01/2019
KTKO Kế toán kho làm việc tại Hưng Yên Hưng Yên 31/01/2019
KTTH Kế toán tổng hợp Hà Nội 31/01/2019
NVQC Nhân viên QC làm việc tại Hưng Yên Hưng Yên 31/01/2019
Copyright © 2018 Thanh Nam Group