HỖ TRỢ

(84-24) 3787 1396

Vị trí tuyển dụng

Mã công việc Vị trí Nơi làm việc Hạn tuyển
TPXK Trưởng phòng xuất khẩu mảng nông sản Hà Nội 31/01/2019
TPKD Trưởng phòng kinh doanh Hà Nội 31/01/2019
TKĐH Nhân viên thiết kế đồ họa Hà Nội 31/01/2019
NVTT Nhân viên phòng truyền thông Hà Nội 31/01/2019
KTT Kế toán trưởng Hà Nội 31/01/2019
NVKD Nhân viên kinh doanh (Miền Bắc và Miền Nam) Hà Nội, Hồ Chí Minh 31/01/2019
Copyright © 2018 Thanh Nam Group